Lista artykułów

Nazwa artykułu
Lista kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych na rok 2021 w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Mikołowskiego
Lista kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych na rok
2021 w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez
Starostę Mikołowskiego
11.02.2021 więcej
Ogłoszenie Starosty Mikołowskiego w sprawie zamiaru ustalenia i prowadzenia listy biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz określenia zasad powoływania biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Mikołowskiego na rok 2021.
Ogłoszenie Starosty Mikołowskiego w sprawie zamiaru ustalenia i
prowadzenia listy biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz
określenia zasad powoływania biegłych w postępowaniach
administracyjnych prowadzonych przez Starostę Mikołowskiego na
rok 2021.
14.01.2021 więcej
Lista kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych na rok 2020 w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Mikołowskiego.
Lista kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych na rok
2020 w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez
Starostę Mikołowskiego.
14.02.2020 więcej
Ogłoszenie Starosty Mikołowskiego ws. zamiaru ustalenia i prowadzenia listy biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz określenia zasad powoływania biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Mikołowskiego na rok 2020
Ogłoszenie Starosty Mikołowskiego ws. zamiaru ustalenia i
prowadzenia listy biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz
określenia zasad powoływania biegłych w postępowaniach
administracyjnych prowadzonych przez Starostę Mikołowskiego na
rok 2020
20.01.2020 więcej
Lista kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych na rok 2019
Lista kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych na rok
2019 w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez
Starostę Mikołowskiego.
01.03.2019 więcej
OGŁOSZENIE Starosta Mikołowski informuje o zamiarze utworzenia listy kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych na rok 2019.
OGŁOSZENIE Starosta Mikołowski wykonujący zadania z zakresu
administracji rządowej informuje o zamiarze utworzenia listy
kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych na rok 2019.
11.02.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się